Beste mensen,

In de hoop dat jullie deze periode goed doorstaan hebben, ben je vanaf vandaag weer van Harte Welkom!

Weliswaar met inachtneming  van bepaalde voorzorgsmaatregelen

Dat houdt concreet in dat er enkele hygiëneregels aan de reeds bestaande hygiëneregels/verzoeken worden toegevoegd,En er enkele voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voor praktijkbezoek in verband met het COVID –19 virus.

*Zie hiervoor het formulier in de bijlage   

*Bij het maken van de afspraak worden er voor de zekerheid ook nog enkele vragen gesteld hieromtrent

Hygiëne en toegankelijkheid

Aanvullende en reeds bestaande hygiëneregels zijn;

 

Zorg dat je voor Praktijk bezoek gedoucht bent, dat wil zeggen nu niet meer rechtstreeks vanuit je werk, op consult komen

Zorg dat je schone kleding aan hebt.

Draag geen gebruikte zakdoeken bij je. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in de prullenbak.

 

*Aanvullend hierop wil ik iedereen verzoeken alle spullen die je hier niet nodig hebt thuis of in de auto achter te laten, en dat geldt vooral ook voor je mobiele telefoon.

Met name de mobiele telefoon omdat deze over het algemeen, overal komt en de hele dag in gebruik is.

U bent niet verplicht een mondkapje te dragen.

Dat ben ik ook niet, maar ik zal daar misschien toch gebruik van gaan maken

Handen wassen/ontsmetten bij praktijk bezoek is gewenst

Dan wil ik je nog verzoeken om zo weinig mogelijk gebruik te maken van het toilet in de Praktijk

 

*In het kader van deze maatregelen wil ik je vriendelijk verzoeken de vergoeding voor consult, alvorens je de praktijk bezoekt te voldoen, over te maken op rekeningnummer

NL66ABNA0440 4105 09 t.n.v. je eigen naam, of via een tikkie whatsapp.

De factuur wordt direct na ontvangst van de vergoeding verstuurd.

Contante betaling heeft op dit moment i.v.m.de hygiënemaatregelen niet de voorkeur.

De vergoeding voor consult bedraagt nog steeds wat telefonisch of via whatsapp is afgesproken.

De gereserveerde tijd voor een consult is niet aangepast.

 

TIP

 

Het is niet mijn bedoeling belerend te zijn maar ik wil wel heel graag even benadrukken hoe belangrijk het is Zelf te zorgen voor, in het algemeen, een goede Hygiëne en een goede Weerstand!

(Dat is belangrijker dan wachten op een middel/vaccinatie dat wellicht gaat baten ).

*Zorg voor een gezond voedingspatroon dat voldoende vitaminen en mineralen bevat, (antioxidanten), eet veel groenten en fruit, liefst van biologische afkomst en vul dit, wanneer nodig**  aan met de nodige supplementen/kruiden, En zorg voor een gezonde leefstijl!

Beweeg verantwoord, put je niet uit!

Zit niet onnodig lang in de ongezonde straling van het internet. Dat overigens in de tussentijd al op veel plaatsen is opgevoerd naar 5G.

Zet deze uit als je het niet gebruikt! Gebruik stralings neutralisators in de vorm van  stickers en ander materiaal dat hiervoor verkrijgbaar is. Het is belangrijker jezelf hiervoor te beschermen dan je misschien beseft.

 

*Hierbij wil ik je graag ondersteunen,

De behandeling zal daarom, in het algemeen, in elk geval gericht zijn op ondersteuning van je weerstand!

Mijn interesse gaat al langer uit naar een gezonde cel-kwaliteit, zorgen dat je cellen voldoende zuurstof krijgen is daarbij heel belangrijk! Een kankercel overleeft voornamelijk in een zuurstofarme cel/omgeving.

Voor voldoende zuurstof hebben je cellen de juiste vetten nodig, een goede balans tussen de omega`s 3,6 en 9 is o.a. belangrijk, voldoende Vit.D3 (OLIE)

Ook Cholesterol is bruikbaar, deze stof wordt door zonlicht omgezet in VIT D 3,.

Meer weten over voeding, de nodige vitamines en mineralen en de juiste vetten in de juiste verhouding, is voor je gezondheid heel belangrijk!

Elk jaar volg ik als zijnde complementair therapeut, een aantal verplichte bijscholingen, waaronder een op het gebied van westers medische/psychosociale basis kennis, Acupressuur en Shiatsu en een aanvullende naar keuze.

Mijn voornemen is, qua scholing te gaan kiezen voor de Orthomoleculaire geneeskunde,

Dat lijkt me een interessante en zinvolle aanvulling op de reeds opgedane kennis en ervaring,

 


Met gezonde groet,

Yvonne Hermans

Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

Klanten kunnen erop rekenen dat bij Hypnose Praktijk Limburg in Tegelen en Hoensbroek privacy prioriteit heeft. Het bewaken van de vertrouwelijkheid is al het fundament van mijn onderneming. In het huidige tijdperk voelen wij ons betrokken bij alles wat met hypnose te maken heeft. Bij dilemma’s gaan wij de dialoog aan met onze klanten. Wij zijn ben transparant over wat wij met de gegevens van onze klanten doen, en waarom. Hypnose Praktijk Limburg luistert geen gesprekken af en geeft geen gegevens door van klanten. Het Privacy Statement is een harde afspraak met onze klanten, waaraan wij ons houden.

Voortdurende ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Hypnose Praktijk Limburg in Tegelen  en Hoensbroek is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen met hun problemen en voorlichting. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om uw gegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van gegevens zullen wij onze klanten informeren. Hieronder staan de hoofdlijnen van ons privacybeleid

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: ·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.kijk bij contact of uw zorgverzkering erbij staat

•       Uw naam, adres en woonplaats

•       de datum van de behandeling

•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling alternatieve geneeskunde’,  'psychosociaal consult’ of “hypnose”

•       de kosten van het consult